خانه

لیست قیمت

دانلود کاتالوگ

دوستان جوغن هایی که نشان دهنده مقبره هستند و چیزهای ارزشمندتری همراه متوفی دارند را می توان با در نظر داشتن موارد زیر از بقیه جوغنها متمایز نمود
همانطور که قبلا هم گفته ام تمام جوغن ها نشانه قبر نیستند وکاربردهای دیگره نیز داشته اند

1 جوغنهای تکی وخوش تراش که توی بلندی باشند نشان قبری ازطبقه بالای جامعه دارد پس باارزش است

2 جوغنی پر بارتر است که منطقه ای پر بار داشته باشد .

3 جوغنی پر بارتر است که در آن دوران وضعیت معیشت مردم آن عصر خوبتر باشد.

4 جوعنی پر بارتر است که صیقلی تر باشد.

5 جوغنی پر بارتر است که عمیق تر و بزرگتر باشد.

6 جوغنی پر بارتر است که جنس سنگی که رویش حکاکی شده با کیفیت و بهتر باشد.

7 جوغنی پر بارتر است که به اصطلاح تو چشم تر باشد.

8 جوغنی پر بارتر است که به صورت پله ای و هم اندازه روی هم قرار داشته باشند.

9 جوغنی پر بارتر هستند که در کنار منابع آبی پرآبتر قرار داشته باشند.

10 جوغنی پر بارتر است که در کنار علایم شکیل تری بکار برده شود

.

برای دیدن نمونه دستگاه گنجیاب کلیک کنید